Category: Články v médiích

mediální články, informace, zprávy

Starosta přijal Hokejbalisty

Prachatičtí hokejbalisté přijali pozvání starosty města Ing. Martina Malého, který jim osobně poděkoval za vynikající sportovní výsledky, a také vzornou reperezentaci města Prachatice.

Permanent link to this article: http://prachaticky.denik.cz/ostatni_region/starosta-prijal-hokejbalisty-20160715.html#new_tab

Rekonstrukce letního kina má obrysy

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. června schválilo architektonickou studii rekonstrukce letního kina v Prachaticích.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/rekonstrukce-letniho-kina-ma-obrysy#new_tab

Městská organizace Svazu důchodců Prachatice připravila Seniolympiádu

MO SD Prachatice za podpory Jihočeského kraje, Jihočeské krajské rady seniorů, města Prachatice a Domova seniorů Mistra Křišťana připravila sportovní hry pro seniory s názvem Seniolympiáda 2016.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/mestska-organizace-svazu-duchodcu-prachatice-pripravila-seniolympiadu#new_tab

Slavnostní rozloučení s „deváťáky“ prachatických základních škol v Radničním sále

Středa 29. června byla slavnostním okamžikem pro žáky, kteří ve školním roce 2015/2016 ukončili svou povinnou školní docházku.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/slavnostni-rozlouceni-s-devataky-prachatickych-zakladnich-skol-v-radnicnim-sale#new_tab

Starosta prokázal znalosti z historie. Spokojení senioři

Zájezd za historií a poznáním uspořádal Svaz tělesně postižených Prachatice.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/starosta-prokazal-znalosti-z-historie-spokojeni-seniori#new_tab

Vynikající pedagog Prachaticka 2016

Ve středu 1. června se v reprezentativních prostorech Radničního sálu sešlo celkem 7 oceněných pedagogů u příležitosti slavnostního vyhlášení ankety Vynikající pedagog Prachaticka 2016.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/vynikajici-pedagog-prachaticka-2016#new_tab

Vítání občánků

V úterý 17.5.2016 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/vitani-obcanku-11#new_tab

Zveřejňování materiálů budeme řešit…

Na téma zveřejňování materiálů pro zasedání zastupitelstva města odpovídal pro Prachatický Deník starosta Ing. Martin Malý.

Permanent link to this article: http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/martin-maly-budeme-sezverejnovanim-zabyvat-20150408.html#new_tab