Městská organizace Svazu důchodců Prachatice připravila Seniolympiádu

MO SD Prachatice za podpory Jihočeského kraje, Jihočeské krajské rady seniorů, města Prachatice a Domova seniorů Mistra Křišťana připravila sportovní hry pro seniory s názvem Seniolympiáda 2016.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/mestska-organizace-svazu-duchodcu-prachatice-pripravila-seniolympiadu#new_tab

Slavnostní rozloučení s „deváťáky“ prachatických základních škol v Radničním sále

Středa 29. června byla slavnostním okamžikem pro žáky, kteří ve školním roce 2015/2016 ukončili svou povinnou školní docházku.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/slavnostni-rozlouceni-s-devataky-prachatickych-zakladnich-skol-v-radnicnim-sale#new_tab

Starosta prokázal znalosti z historie. Spokojení senioři

Zájezd za historií a poznáním uspořádal Svaz tělesně postižených Prachatice.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/starosta-prokazal-znalosti-z-historie-spokojeni-seniori#new_tab

Vynikající pedagog Prachaticka 2016

Ve středu 1. června se v reprezentativních prostorech Radničního sálu sešlo celkem 7 oceněných pedagogů u příležitosti slavnostního vyhlášení ankety Vynikající pedagog Prachaticka 2016.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/vynikajici-pedagog-prachaticka-2016#new_tab

Vítání občánků

V úterý 17.5.2016 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/vitani-obcanku-11#new_tab

Novinky v oblasti kultury

I u nás v Prachaticích s nástupem teplejší poloviny roku již dlouhodobě a neodmyslitelně patří pořádání některých kulturních a společenských akcí pod širým nebem, což má své kouzlo.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/novinky-v-oblasti-kultury#new_tab

V loňském roce se městu podařilo získat rekordní objem dotací

V posledních měsících jsem zaznamenal v médiích určité připomínky, týkající se aktivit města ve snaze získávání různých dotací.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/v-lonskem-roce-se-mestu-podarilo-ziskat-rekordni-objem-dotaci#new_tab

Starosta Ing. Martin Malý odpovídá na aktuální téma

Permanent link to this article: https://www.martinmaly.cz/starosta-ing-martin-maly-odpovida-na-aktualni-tema/

V Prachaticích až na jedinou výjimkou nezdražujeme

Nový rok bývá často mezníkem, kdy vstupují v platnost nové normy, nový hospodářský rok, rozpočty, ale také často termínem, od kdy se upravují některé ceny, daně či poplatky.

Permanent link to this article: http://www.prachatice.eu/v-prachaticich-az-na-jedinou-vyjimkou-nezdrazujeme#new_tab

Starosta města Ing. Martin Malý představuje investice roku 2015

Permanent link to this article: https://www.martinmaly.cz/starosta-mesta-ing-martin-maly-predstavuje-investice-roku-2015/