Volební program 2014-2018

Investice a rozvoj města – víme, že to dokážeme:

 1. Zápis města Prachatice a Zlaté stezky do seznamu UNESCO (budeme usilovat a pracovat na veškerých podkladech pro zapsání do tohoto prestižního seznamu, byť víme, že je to záležitost ne jenom nastávajícího volebního období. Základní kroky již byly učiněny a víme, že šance je poměrně veliká).
 2. Výstavba lyžařského areálu na Libínském Sedle (budeme podporovat aktivity směřující k většímu využití unikátní hory Libín v těsné blízkosti města na středisko zimních sportů, především sjezdového lyžování. Již došlo k prvním kontaktům ze strany investorů, kteří by za určitých podmínek měli o vybudování zájem).
 3. Výstavba nové knihovny a spolkového domu (projektová dokumentace je téměř hotova. Jedná se o zcela novou knihovnu na místě současné staré požární zbrojnice. Část bude využita pro různé spolky působící v našem městě. Předpokládáme, že tento projekt bude spolufinancován především z externích dotačních finančních zdrojů, o které budeme aktivně usilovat).
  Foto:
 4. Rekonstrukce bývalé Literátské školy na Městskou galerii (půjde o jiný typ galerie, než jaké ve městě známe. Zde budou vystavovány díla jen z našeho města a okolí a to především umělců, kteří k našemu městu měli nějaký vztah. Díla se budou tematicky obměňovat dle různých výročí, nebo svátků a ročního období. Projektová dokumentace je již hotova. Budeme aktivně usilovat o zajištění spolufinancování tohoto projektu z externích finančních zdrojů).
  Foto:
 5. V rámci možností se pokusíme pomoci projektu Resortu sv. Markéty – vnímáme, že pokud by se tento projekt podařilo uskutečnit, mělo by to pro město veliký význam. Pokud však bude většinovými akcionáři rozhodnuto o ukončení tohoto projektu, budeme usilovat o navrácení pozemků zpět do vlastnictví města.
 6. Přestavba současné střelnice na Krytou sportovní halu (squash, tenis apod.) – o tento projekt budeme usilovat v případě, že se podaří přestěhovat současné aktivity střeleckého spolku a stane se tento objekt majetkem města
  Foto:
 7. Byty: – „Za Vaše nájemné – komfort pro Vás“
  1. – za volební období zcela zrekonstruujeme minimálně 300 koupelen
   v městských bytech (rekonstrukce spočívá především v demontáži stávajícího umakartového jádra a vyzdění nového, součástí bude i výměna všech van, umyvadel, obložení, dlažby a nové kuchyňské linky a spotřebičů včetně nové podlahové krytiny v kuchyni i na chodbě)
  2. vyměníme všechny dosluhující výtahy
  3. – postupně budeme rekonstruovat vstupní prostory bytových domů
   , dlažby, omítky, schránky, zábradlí apod.
  4. zefektivníme fungování Městské správy domů a bytů s.r.o. na moderní servisní organizaci

  Foto:

 8. Opravy památek – budeme nadále pokračovat v opravách historických domů a památek v našem městě i okolí. Prioritou budou mimo jiné především opravy vstupních prostor historických objektů a oprava Kaple na Lázních sv. Markéty.
 9. Opravy nejméně cca 10 významných ulic ve městě (včetně sítí – vodovody, kanalizace apod.). Prioritou nejbližších let jsou především ulice Slámova (mezi obchodem SPAR a Barum), Za továrnou, Hradební, Černohorská, Lesní, Lázně sv. Markéty a mnohé další.
 10. Rekonstrukce chodníků je samozřejmostí – prioritně se zasadíme o opravu chodníků v malém sídlišti v Krumlovské ulici a okolí domu čp. 121 a chodníku vedoucí ke společnosti KLIMA, v Liliové ulici čp. 429, ulici Zlatá stezka vedoucí k ZŠ Zlatá stezka, v České ulici, Starých Prachaticích ve Vodňanské ulici, před bytovým domem v Ostrově čp. 22 a 23 a mnoha dalších. Ve spolupráci s tělesně postiženými spoluobčany budeme tyto opravy konzultovat, aby veškeré komunikace i objekty ve městě byly co nejvíce bezbariérové.
 11. Nová dětská hřiště ve městě – podpora rozvoje volnočasových aktivit a mládeže
 12. Regenerace Štěpánčina parku (nové chodníky, odpočinková místa apod.)
  Foto:
 13. Dokončení Sběrného dvora a kompostárny – po uvedení do provozu budou mít občané města a přilehlých osad možnost bezúplatného uložení velkoobjemového odpadu a trávy. Recipročně zde budou mít možnost zdarma získat kompost.
  Foto:
 14. Znovu otevřeme letní kino – zrekonstruujeme celý areál letního kina, zajistíme novou digitální techniku a uvedeme jej do provozu. Pamatovat budeme na to, že celý areál by měl být multifunkční se zakrytým pódiem a využitelný i pro případné koncerty, divadlo apod.
  Foto:
 15. Nový územní plán – zasadíme se o urychlené schválení nového územního plánu ve městě i osadách, aby se město mohlo dál rozvíjet
 16. Revitalizace bývalých kasáren – cílem je zrekonstruovat především komunikace v bývalých kasárnách tak, aby mohlo dojít k plánovanému propojení celého areálu s ulicí Kasárenská do ulic Slunečná – Duhová
  Foto:
 1. Nová křižovatka ulic Slunečná – Duhová – vybudujeme novou křižovatku na této spojnici ulic a nové propojení s bývalými kasárnami směrem k zamýšlenému ZTV Cvrčkov
  Foto:
 2. Cvrčkov – území pro rozvoj města – v rámci nového územního plánu bude vytvořeno mimo jiné i nové území pro individuální zástavbu cca 18 ha – ZTV Cvrčkov
  Foto:
 3. Malé náměstí vstupní brána do historického centra – v těsné blízkosti historického jádra a hradeb (především ulice Zvolenská a Zahradní) zrekonstruujeme povrch dožívajících asfaltových a betonových chodníků do historické kamenné mozaiky a ze širokého chodníku ve Zvolenské ulici vhodnou skladbou kamenné mozaiky vytvoříme reprezentativní pěší zónu směřující k historickému centru
 4. Dokončíme rekonstrukci našich základních škol – ZŠ Zlatá stezka a ZŠ Národní
  Foto:
 5. Zrekonstruujeme pietní místnost na hřbitově tak, aby obsahovala více míst pro pozůstalé a byla tak důstojným místem pro poslední rozloučení
  Foto:
 6. Zrekonstruujeme areál služeb v Kasárenské ulici – zásadním způsobem opravíme tento areál, kde sídlí celá řada místních drobných podnikatelů (kameníci, autoopraváři, autoelektrikáři, Městské lesy, kancelářské prostory apod.)
 7. Zrekonstruujeme Dům s pečovatelskou službou Skalka – rekonstrukce bude spočívat v celkovém zateplení fasády, osadí se nová úsporná okna a opraví se balkony. Zrekonstruuje se volný podnikatelský prostor po posledním nájemci pro potřeby DPS.
  Foto:
 8. Zrekonstruujeme Speciální školu – bude provedeno celkové zateplení fasády a osazení nových úsporných oken
  Foto:
 9. Budeme pokračovat v zásadních opravách budovy bývalé polikliniky v Nemocniční ulici
  Foto:
 10. Budeme apelovat na JČ Kraj, aby v dohledné době zajistil vybudování silniční přeložky mezi Těšovicemi a Prachaticemi
  Foto:
 11. Osady:
  1. – dětská hřiště do všech tří osad (pokud bude zájem a vhodné místo)
  2. – rekonstrukce chodníků v osadách a dalšího městského majetku
  3. – venkovní místo pro letní setkávání do každé osady (pergola s posezením a dalším zázemím na veřejném místě apod.)
  4. – výstavba vhodné kanalizace a ČOV – budeme aktivně usilovat o zajištění finančních prostředků z dotací, abychom mohli postupně vyprojektovat a vybudovat kanalizace v našich osadách
  5. – podpora místních Dobrovolných hasičů a rekonstrukce hasičské zbrojnice (Staré Prachatice)

  Foto:

Permanent link to this article: https://www.martinmaly.cz/volebni-program-vize/