Volební program 2014-2018

Sport a kultura:

Cílem je vytvářet slušné zázemí i finančně podporovat rozvoj kultury, sportu a spolkového života v našem městě

Sport:

 1. Finanční podpora amatérského i výkonnostního sportu a sportovních oddílů – budeme nadále finančně podporovat sportovní aktivity, spolky a kluby ve městě a osadách. Zvážíme současnou finanční podporu ještě zvýšit.
 2. Další rekonstrukce sportovišť – nadále budeme usilovat o další modernizaci a rekonstrukci našich sportovišť
 3. Ohřev vody v Aquaparku Hulák – pokusíme se zajistit optimální způsob ohřevu vody v našem Aquaparku a zasadíme se o jeho optimální provoz
 4. Přemístění střelnice tam, kde by co nejméně vadila – Zásadní NE střelnici v blízkosti Lázní sv. Markéty

Kultura a společenský život:

Zavazujeme se:

 1. Finančně podporovat kulturní, společenské a sociální spolky ve městě
 2. Vytvářet podmínky pro ještě výraznější rozvoj kultury – koncerty, divadlo
 3. Podporovat slavnosti Zlaté stezky – pokusíme se ještě více oživit celé slavnosti a tím přilákat větší množství návštěvníků
 4. Podporovat všechny ostatní kulturní a společenské aktivity
 5. Podporovat farmářské trhy, projekty Kvetoucí a Zdravé město a další

Prachatice – školství a vzdělávání

 1. Zasadíme se o co nejlepší fungování všech škol, školských i předškolních zařízení zřizovaných městem
 2. Vnímáme, že významnou vzdělávací a kulturní institucí je Městská knihovna, která si zaslouží též naší podporu
 3. Zajistíme dostatek míst v mateřských školách
 4. Nadále budeme podporovat Univerzitu třetího věku
 5. Nadále budeme podporovat všechny formy alternativního vzdělávání (Akademie třetího věku, přednášky apod.)
 6. Zasadíme se o kvalitní sportoviště při našich základních školách
 7. V rámci možností se zasadíme o udržení MONTESSORI tříd při ZŠ Národní
 8. Nadále budeme podporovat spolupráci s Univerzitami

Otevřená komunikující radnice pro občany

 1. Město je tu pro občany – nikoliv občané pro Město – zasadíme se o maximální efektivitu Městského úřadu a maximální profesionalitu jeho úředníků
 2. Vždy budeme informovat o dění na Radnici a zásadních připravovaných záměrech města prostřednictvím Radničního listu, tisku i internetu
 3. Vždy budeme podporovat naší prachatickou nemocnici – budeme apelovat na jejího zřizovatele JČ Kraj i pojišťovny, aby se nikdy nesnížil rozsah zdravotnické péče
  Foto:
 4. V rámci našich možností budeme podporovat Hospic, Dům matky Vojtěchy, Domy s pečovatelskou službou, Dům seniorů mistra Křišťana, Azylový dům pro matky s dětmi, Základní uměleckou školu, Speciální školu a ostatní organizace nabízející sociální služby
 5. Podpora mezigenerační solidarity a seniorských organizací je samozřejmostí
 6. Budeme podporovat aktivitu našich spolků

Město nebude překážet podnikatelům – poctivých podnikatelů si vážíme

 1. Budeme nápomocni při vzniku pracovních míst
 2. Budeme spolupracovat s Úřadem práce a Hospodářskou komorou
 3. V územním plánu prosadíme další pozemky pro rozvoj průmyslové zóny

 

Permanent link to this article: https://www.martinmaly.cz/volebni-program-vize/